شهر من گم شده است

پشت دریا شهری است، قایقی باید ساخت

شهر من گم شده است

پشت دریا شهری است، قایقی باید ساخت

درباره بلاگ
شهر من گم شده است

توی این عصری که مردم با وجود فضاهای مجازی و دسترسی همه به اونها احساس عکاس بودن، نویسنده بودن و روشنفکر بودن دارن، دست به قلم بردن من نه تنها چیزی رو از این دنیا کم نمی‌کنه بل کم زیاد هم کرد!
.
.
.
اینجا حکم خط خطی‌های یک دختر بچه سه، چهار ساله را دارد؛ شاید هم روزی ونگوکی، پیکاسویی، چیزی از آب درآمد.

آخرین مطالب

از زمانی که به خاطر دارم، غرق در عالم خیال بوده‌ام و زندگی ذهنی برایم پر رنگ‌تر از عالم حقیقت بوده است. انگار تمام زندگی‌ام در گیجی ناشی از غرق در رویا بودن گذشت و تمام شد. در دوران مدرسه همیشه و همیشه باید معلمی حواسش را به من می‌داد تا مرا از عالم خیال جدا کند؛ در غیر اینصورت با ظاهری آرام، در عالم خیال خودم غرق می‌شدم و هیچ از کلاس و درس دستگیرم نمی‌شد.

حالا چند سالی است که تلاش دارم بین عقل و احساسم، زمین و آسمانم و واقعیت و خیالم، تعادل و توازن برقرار کنم و اینجا جایی است برای تمرین‌ها،  مشق شب‌ها و تکالیفم.