شهر من گم شده است

پشت دریا شهری است، قایقی باید ساخت

شهر من گم شده است

پشت دریا شهری است، قایقی باید ساخت

درباره بلاگ
شهر من گم شده است

توی این عصری که مردم با وجود فضاهای مجازی و دسترسی همه به اونها احساس عکاس بودن، نویسنده بودن و روشنفکر بودن دارن، دست به قلم بردن من نه تنها چیزی رو از این دنیا کم نمیکنه بل کم زیاد هم کرد!

قایقی خواهم ساخت 

خواهم انداخت به آب. 

دور خواهم شد از این خاک غریب

که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق 

قهرمانان را بیدار کند.


قایق از تور تهی 

و دل از آروزی مروارید، 

همچنان خواهم راند

نه به آبیها دل خواهم بست

نه به دریا ـ پریانی که سر از آب بدر می آرند

و در آن تابش تنهایی ماهی گیران 

می فشانند فسون از سر گیسوهاشان 


همچنان خواهم راند 

همچنان خواهم خواند 

«دور باید شد، دور. 

مرد آن شهر، اساطیر نداشت

زن آن شهر به سرشاری یک خوشه انگور نبود

هیچ آئینه تالاری، سرخوشیها را تکرار نکرد

چاله آبی حتی، مشعلی را ننمود

دور باید شد، دور 

شب سرودش را خواند، 

نوبت پنجره هاست.» 

همچنان خواهم راند 

همچنان خواهم خواند


پشت دریاها شهری ست 

که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است 

بامها جای کبوترهایی است، که به فواره هوش بشری می نگرند

دست هر کودک ده ساله شهر، شاخه معرفتی است

مردم شهر به یک چینه چنان می نگرند

که به یک شعله، به یک خواب لطیف


خاک موسیقی احساس تو را می شنود 

و صدای پر مرغان اساطیر می آید در باد 


پشت دریا شهری ست

که درآن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان است

شاعران وارث آب و خرد و روشنی اند. 


پشت دریاها شهری ست! 

قایقی باید ساخت .


سهراب سپهری